Tietotekniikkaa, olet vanha tai nuori

Eurostatin tuoreen tutkimuksen mukaan 16-29 -vuotiaiden suomalaisten tietotekniset taidot ovat keskinkertaiset. Tietysti tämäkin tutkimus voidaan vaieta eri syistä kelvottomaksi, mutta arkikokemus kuitenkin on osoittanut, että tietotekniikan taidoissa ja tiedoissa on puutteita myös niin sanotuilla nettinatiiveilla. Syynä lienee kai älyllinen laiskuus, sillä pienellä keskittymisellä myös tietotekniikan perusasiat voisi ottaa haltuun.

Tällä nettinatiivin hieman harhaanjohtavalla termillä tarkoitetaan nuoria ihmisiä, jotka ovat syntyneet vasta internetin aikakaudella. Mielestäni nettinatiivi-nimitys on turhan positiviinen, sillä sehän vertautuu natiiveihin kieltenopettajiin, jotka siis opettavat omaa äidinkieltään vieraassa maassa. Tietotekniikkaa ei todella opita samaan tyyliin kuin äidinkieltä, sillä sehän edellyttäisi, että kotona ja koulussa tietotekniikka olisi yhtä yleistä kuin äidinkielen käyttö. Ei taida olla.

Toinen erikoinen ajatusharha on, että iäkkäiden ihmisten vaikeus käyttää tietotekniikkaa poistuu, kunhan nykyisistä ikäihmisistä aika jättää. Hassuinta tässä on ajattelu, jonka mukaan siis nykyisistä nuorista ei muka tulisi koskaan ikäihmisiä. Iän mukana valitettavasti aistit heikkenevät, muistisairaudet yleistyvät ja saattaa tulla muitakin vaikeuksia käyttää tietokonetta. Myös älypuhelimen käyttö voi tulla yhtäkkiä liian haasteelliseksi.

Vanheminen kaikkine riskeineen koskee myös nettinatiiveja. Tätä ajattelua ei juuri ole tuotu esiin, ja siksi Helsingin Sanomissa 6. lokakuuta julkaistu Vieraskynä-artikkeli oli todella tervetullut avaamaan ihmisten silmiä. Artikkelin kirjoittajat Marika Nordlund ja Lea Stenberg ovat Käyttäjälle kätevä teknologia -hankkeen projektipäälliköitä. Heidän mielestään pitäisi huomata, ettei netin käyttöä voida kaikilta edellyttää, ennen kuin se on riittävän helppokäyttöistä. Lisäksi he huomauttavat, että esimerkiksi Eurostatin tilastot päättyvät 74 ikävuoteen, joten ikäihmisten netin käytöstä ei ole saatu oikeanlaista tietoa.

Yhteiskunnan eri palveluita siirretään kovaa vauhtia nettiin, vaikka on ihmisiä, jotka iän tai jonkin muun seikan takia eivät ole kykeneviä hoitamaan asioitaan tietotekniikan avulla itsenäisesti. Kuitenkaan ei ole esimerkiksi yhteispalvelupisteitä, jotka palvelisivat ja antaisivat tarvittaessa tukea tietokoneettomalle asiakkaalle. Näin ihminen voi pahimmillaan syrjäytyä yhteiskunnasta.