Iäkkään ääni kelpaa, mielipide ei

Yksinkertaisesti sitä erehtyy ajattelemaan, että ihmisen elämää ja elinympäristöä koskevissa kyselyissä mielipidettä kysyttäisiin kaikilta tai satunnaisotannalla valituiksi tulleilta aikuisilta. Totuus on kuitenkin toinen. Tuore tapaus on mahdolliseen kuntaliitokseen liittyvä kysely satakuntalaisessa Luvian kunnassa. Kyselyn piirissä piti olla kaikkien 18 vuotta täyttäneiden, mutta siitä olikin rajattu pois yli 85-vuotiaat.

Tästä rajauksesta onneksi syntyi niin paljon ärtymystä, että kyselyn palautuspäivää jouduttiin siirtämään. Hupaisaksi asian tekee myös tosiasia, että Luvian kunnassa väestö on koko maan terveimpiin kuuluvaa. Yli 90-vuotiaat edelleen kotonaan asuvat eivät ole siellä mitään poikkeuksia. Kyselyn ulkopuolelle rajattiin sitten vain laitoksissa asuvat, vaikka toki heilläkin on oma mielipiteensä.

Luvian tapaus ei silti ole mitenkään poikkeuksellinen. Kyselytutkimuksia tekevät yritykset ovat tottuneet osoittamaan erilaiset gallup- ja muut kyselyt vain 18-74 -vuotiaille. Kun ajatellaan väestörakennetta ja vanhusvoittoisuutta, on mielestäni ihmisarvoa alentavaa, ettei tietyn ikärajan ohittaneella muka olisi enää oikeutta tai potentiaalia tuoda ilmi asioista omaa mielipidettään. Syrjinnäksikin tätä ilmiötä voi sanoa.

Kun taas pian koittaa vaalipäivä, kas kummaa, jo kelpaavat iäkkäidenkin mielipiteet. Ne mielipiteet osoitetaan äänestämällä. Silloin kipin kapin mennään laitoksiin, ja jokaisen kynää kädessä pitelemään pystyvän ääni on tärkeä. Tällä ironialla en tarkoita, etteikö jokainen kotiäänestäjä tai laitoksen asukas olisi oikeutettu äänestämään. Aivan varmasti on, mutta ristiriita on huvittava, kun esimerkiksi vaaleja edeltävään gallupiin ei samainen äänestäjä ole pelkästään ikänsä takia voinut vaikuttaa tuon taivaallista. Onko sitten ihme, että äänestystulos onkin todella erilainen kuin kyselyiden perusteella on ennakoitu? Ikäihmiset ovat näet yleensä ahkeria äänestäjiä.

Tarvitaanko tässäkin taas kerran suurten ikäluokkien mullistava vaikutus? Kun he täyttävät 75 vuotta, entistä suurempi määrä väkeä siirtyy siis kyselyiden ulkopuolelle. He kuitenkin vielä vaikuttavat eri tavoin yhteiskunnassa, sillä monen terveydentila on iästä huolimatta hyvä.